ПрАТ "Могилів-Подільський консервний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00373965
Телефон: (04337)6-04-34,6-00-24
e-mail: mogpodzavod@mail.ru
Юридична адреса: 24004 Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул.Дністровська,60
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Особлива інформація на 25.04.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2018Припинено повноваженняГолова наглядової радиЛантух Олег ПетровичАТ, 086360, 01.07.2014, Могилiв-Подiльським РС УДМС України у Вiнницькiй областi26.16
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради: Припинено повноваження: Голова наглядової ради – Лантух Олег Петрович, паспорт АТ 086360, виданий 01.07.2014 Могилiв-Подiльським РС УДМС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 3662972,50 грн., що складає 26,16 % в статутному капiталi товариства. Лантух О. П. займав посаду голови наглядової ради протягом 3 рокiв ( з 30.04.2015 р.) Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової радиКурик Сергiй ЮрiйовичАА, 239097, 19.06.1996, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради: Припинено повноваження: Член наглядової ради – Курик Сергiй Юрiйович, паспорт АА 239097, виданий 19.06.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,00 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. КУрик С. Ю. займав посаду члена наглядової ради протягом 3 рокiв ( з 30.04.2015 р.) Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової радиВiннiченко Олександр ОлександровичСН, 252503, 23.07.1996, Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради: Припинено повноваження: Член наглядової ради – Вiннiченко Олександр Олександрович, паспорт СН 252503, виданий 23.07.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,00 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Вiннiченко О. О. займав посаду члена наглядової ради протягом 3 рокiв ( з 30.04.2015 р.) Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової радиПопенко Оксана ПетрiвнаCМ, 152321, 25.07.2000, Калинiвським СВМ Василькiвського МВ ГУ МВС України у Київськiй областi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради: Припинено повноваження: Член наглядової ради – Попенко Оксана Петрiвна, паспорт CМ 152321, виданий 25.07.2000 Калинiвським СВМ Василькiвського МВ ГУ МВС України у Київськiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,00 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Попенко О. П. займала посаду члена наглядової ради протягом 3 рокiв ( з 30.04.2015 р.). На мiсце посадової особи нiкого не призначено, склад наглядової ради сформовано у кiлькостi трьох осiб. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїПобаранчук Ганна ВолодимирiвнаСО, 420691, 13.07.2000, Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень ревiзiйної комiсiї: Припинено повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї – Побаранчук Ганна Володимирiвна, паспорт СО 420691, виданий 13.07.2000 Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,00 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Побаранчук Г. В. займала посаду голови ревiзiйної комiсiї протягом 3 рокiв ( з 30.04.2015 р.) Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїКушнiр Ольга СергiївнаАВ, 745257, 17.01.2007, Могилiв - Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень ревiзiйної комiсiї: Припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї – Кушнiр Ольга Сергiївна, паспорт АВ 745257, виданий 17.01.2007 Могилiв - Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,00 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Кушнiр О. С. займала посаду члена ревiзiйної комiсiї протягом 3 рокiв ( з 30.04.2015 р.) Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiї Забавчук Валентина МиколаївнаАА, 594728, 29.10.1997, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень ревiзiйної комiсiї: Припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї – Забавчук Валентина Миколаївна, паспорт АА 594728, виданий 29.10.1997 Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,00 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Забавчук В. М. займала посаду члена ревiзiйної комiсiї протягом 3 рокiв ( з 30.04.2015 р.) Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018ОбраноЧлен наглядової ради-акцiонерЛантух Олег ПетровичАТ, 086360, 01.07.2014, Могилiв-Подiльським РС УДМС України у Вiнницькiй областi26.16
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради: Обрано: Член наглядової ради – Лантух Олег Петрович, паспорт АТ 086360, виданий 01.07.2014 Могилiв-Подiльським РС УДМС України у Вiнницькiй областi. Лантух О. П. є акцiонером товариства, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 3662972,50 грн., що складає 26,16 % в статутному капiталi товариства. Обрано на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду директора ТОВ «Лан». Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018ОбраноЧлен наглядової ради-представник акцiонераКурик Сергiй ЮрiйовичАА, 239097, 19.06.1996, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради: Обрано: Член наглядової ради – Курик Сергiй Юрiйович, паспорт АА 239097, виданий 19.06.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi. Курик С. Ю. є представником акцiонера товариства ТОВ «Гопак», розмiр пакета акцiй, що належать акцiонеру – 4245997,20 грн., що складає 30,32 % в статутному капiталi товариства. Самостiйно акцiями товариства не володiє. Обрано на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду директора ТОВ "Гопак". Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018ОбраноЧлен наглядової ради-представник акцiонераВiннiченко Олександр ОлександровичСН, 252503, 23.07.1996, Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради: Обрано: Член наглядової ради – Вiннiченко Олександр Олександрович, паспорт СН 252503, виданий 23.07.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi. Вiннiченко О. О. є представником акцiонера товариства Рак Свiтлана Вiкторiвна, розмiр пакета акцiй, що належать акцiонеру – 5409928,00 грн., що складає 38,64 % в статутному капiталi товариства. Самостiйно акцiями товариства не володiє. Обрано на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посадуводiя ТОВ «Лан». Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018ОбраноГолова ревiзiйної комiсiї Побаранчук Ганна ВолодимирiвнаСО, 420691, 13.07.2000, Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень ревiзiйної комiсiї: Обрано: Голова ревiзiйної комiсiї – Побаранчук Ганна Володимирiвна, паспорт СО 420691, виданий 13.07.2000 Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,00 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Обрано на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду бухгалтера ТОВ «Гопак». Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїКушнiр Ольга СергiївнаАВ, 745257, 17.01.2007, Могилiв - Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень ревiзiйної комiсiї: Обрано: Член ревiзiйної комiсiї – Кушнiр Ольга Сергiївна, паспорт АВ 745257, виданий 17.01.2007 Могилiв - Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,00 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Обрано на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду начальника лабораторiї ПрАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод". Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїЗабавчук Валентина МиколаївнаАА, 594728, 29.10.1997, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень ревiзiйної комiсiї: Обрано: Член ревiзiйної комiсiї – Забавчук Валентина Миколаївна, паспорт АА 594728, виданий 29.10.1997 Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,00 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Обрано на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду бухгалтера ПрАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод". Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
25.04.2018ОбраноГолова наглядової ради-акцiонерЛантух Олег ПетровичАТ, 086360, 01.07.2014, Могилiв-Подiльським РС УДМС України у Вiнницькiй областi26.16
Зміст інформації:
За рiшенням засiдання наглядової ради (протокол вiд 25.04.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз необхiднiстю обрання голови наглядової ради iз числа членiв наглядової ради: Обрано: Голова наглядової ради – Лантух Олег Петрович, паспорт АТ 086360, виданий 01.07.2014 Могилiв-Подiльським РС УДМС України у Вiнницькiй областi. Лантух О. П. є акцiонером товариства, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 3662972,50 грн., що складає 26,16 % в статутному капiталi товариства. Обрано на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду директора ТОВ «Лан». Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.